fidget_quilt

Photo from Craft Core

Fidget  แปลว่า ยุกยิก อยู่ไม่สุข

           Fidget Quilt   คืออะไร  ฉันเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อน  เลยลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ fidget quilt  และพบว่าเป็นงานที่น่าสนใจและมีประโยชน์มาก จนอาจเรียกได้ว่า เป็น Quilt of Love

Fidget Quilt  เดิมเป็นควิลท์ที่ทำขึ้นมาสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ มีวัตถุประสงค์ที่ช่วยให้เกิดการบำบัดโดยการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในควิลท์ เพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการสงบและสามารถอยู่นิ่ง ๆ ได้   และเหมาะที่จะทำให้เด็ก ๆ ด้วยเช่นกัน  เพราะของที่ติดอยู่ในงานควิลท์มีลักษณะเคลื่อนไหวไปมาได้  จึงดึงดูดความสนใจของเด็ก ๆ ได้

             โดยมาก fidget quilt จะมีขนาด (20”*20”)  โดยประมาณ แล้วติดวัสดุที่รูปแบบและผิวสัมผัสและสีที่แตกต่างกัน  โดยของนั้นควรจะมีลักษณะเคลื่อนไหวได้  เพื่อให้นิ้วสามารถเขี่ยไปเขี่ยมาได้และเกิดการกระตุ้นการรับรู้ 

              ดังนั้นวัสดุที่นำมาใช้จึงหลากหลายมาก เป็นอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นซิป กระดุม ผ้าคอตตอน  หรือผ้าชนิดต่าง ๆ  ลูกไม้ ลูกปัด หรืออะไรก็ได้ที่มีผิวสัมผัสที่แตกต่างกัน  แต่วัสดุที่นำมาใช้ต้องเย็บติดได้และสามารถซักได้

fidget_quilt

ตัวอย่างวัสดุที่ใช้เลือกได้หลายอย่าง เช่น ปอม ๆ กระดุม เชือก ริบบิ้นผ้าแถบ

Photo from with-heart-and-hand

           

            ถ้าเป็นเด็กเราอาจเลือกใช้ตุ๊กตาหรืออะไรก็ได้ที่มีลักษณะปลอดภัย  เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านสิ่งของที่ติดอยู่บนผ้าควิลท์   สำหรับขนาดชิ้นงานของเด็ก อาจมีขนาดใหญ่หน่อยก็ได้

             รูปแบบของงานก็ไม่ตายตัวเช่นกัน เราสามารถทำในรูปแบบของงานควิลท์ ผ้าห่ม เสื่อ ผ้ากันเปื้อน  หรือแม้กระทั่งกระเป๋าก็ทำได้เช่นกัน

             สำหรับวิธีทำคร่าว ๆ ก็คือ เราทำชิ้นงานที่เราต้องการ ติดวัสดุที่เราต้องการใช้ลงบนควิลท์ให้เรียบร้อย  เราจะใส่ใยไว้ตรงกลางเพื่อความนุ่มนิ่มหรือรองผ้ากาวไว้ด้านหลังเพื่อให้งานอยู่ตัวหรือไม่ก็ได้  จากนั้นจึงประกอบชิ้นงานโดยวางผ้าด้านถูกเข้าหากันแล้วเย็บและกลับตะเข็บพร้อมเก็บงานให้เรียบร้อย หรือจะใช้วิธีเย็บกุ๊นเอาก็ได้ ตามความถนัด เนื่องจากรูปแบบของงานไม่ตายตัว

fidget_quilt

ตัวอย่างของงาน Patchwork Posse  ได้รวบรวมงานและวิธีทำจากที่ต่าง ๆ ไว้ให้ดู

fidget_quilt

          Angela  แห่ง Craftcore  ซึ่งทำงานชิ้นนี้เพื่อแข่งขันกันในกลุ่มทาง facebook  ได้ทำงานชิ้นนี้และอธิบายเหตุผลของการเลือกวัสดุอย่างละเอียด แบ่งออกเป็นตอน ๆ 

fidget_quilt

          Michele Bilyeu   แห่ง  With Heart and Hand  ซึ่งทำ fidget quilt ร่วมกับเพื่อน ๆ ในสมาคม  ได้อธิบายวิธีทำและมีตัวอย่างให้ดูมากมายหลายรูปแบบ

fidget_quiltfidget_quiltfidget_quilt

Joy Morgan  แห่ง  Joy of Quilt  ได้ทำให้แม่ของเพื่อนและชักชวนสมาชิกกลุ่มเย็บผ้าทำ fidget quilt

 

 

             ได้รู้จัก Fidget Quilt แล้ว  ใครที่มีผู้ป่วยในความดูแลหรือเด็ก ๆ ที่เราอยากทำให้เป็นของเล่นน่าลองทำดูนะคะ  เพราะไม่ยากจนเกินไป

 

Thank You for permission to use photo and content from

  - Becky  from  Patchwork Posse

  - Angela  from Craftcore 

  - Michele Bilyeu   from With Heart and Hand 

  - Joy Morgan  from  Joy of Quilt