needle box

เราเคยสงสัยกันมั้ยว่าเราควรเลือกใช้เข็มแบบไหนมาทำงานของเรา

บนกล่องเข็มก็มีตัวเลขและตัวอักษรหลายตัวจนน่าสับสน

ตามมาไขรหัสบนกล่องเข็มกันค่ะ

ตัวเลขที่เราควรรู้จะมีอยู่ 2 ชุดคือ โครงสร้างเข็ม (needle system) และ ขนาดของเข็ม (needle size)

ในที่นี้จะยกตัวอย่างเข็มยี่ห้อ Schmetz ซึ่งเป็นเข็มที่นิยมใช้กันทั่วไป ซึ่งจะคล้ายคลึงกันในทุกยี่ห้อ

อ่านต่อ