Creativegrids USA

CGR-4

4.5"x4.5" square ruler features easy-to-read black and white markings printed in 1 inch grids marked in 1/8 and 1/4 inch increments .

฿ 410 ฿ 410

CGR-16

16.5"x16.5" square ruler features easy-to-read black and white markings printed in 1 inch grids marked in 1/8 and 1/4 inch increments .

฿ 1,300 ฿ 1,300

CGR-12

12.5"x12.5" square ruler features easy-to-read black and white markings printed in 1 inch grids marked in 1/8 and 1/4 inch increments .

฿ 1,050 ฿ 1,050

CGR-10

10.5"x10.5" square ruler features easy-to-read black and white markings printed in 1 inch grids marked in 1/8 and 1/4 inch increments .

฿ 840 ฿ 840

CGR-8

8.5"x8.5" square ruler features easy-to-read black and white markings printed in 1 inch grids marked in 1/8 and 1/4 inch increments .

฿ 770 ฿ 770

CGR-6

6.5"x6.5" square ruler features easy-to-read black and white markings printed in 1 inch grids marked in 1/8 and 1/4 inch increments .

฿ 560 ฿ 560

CGR-212

2.5" x 12.5"" square ruler features easy-to-read black and white markings printed in 1 inch grids marked in 1/8 and 1/4 inch increments .

฿ 650 ฿ 650

CGR-24

6.5" x 24.5" square ruler features easy-to-read black and white markings printed in 1 inch grids marked in 1/8 and 1/4 inch increments .

฿ 1,050 ฿ 1,050

CGR-3

3.5"x3.5" square ruler features easy-to-read black and white markings printed in 1 inch grids marked in 1/8 and 1/4 inch increments .

฿ 350 ฿ 350

CGR-612

6.5" x 12.5" rectangle ruler features easy-to-read black and white markings printed in 1 inch grids marked in 1/8 and 1/4 inch increments .

฿ 750 ฿ 750

CGR-418

4.5" x 18.5 " rectangle ruler features easy-to-read black and white markings printed in 1 inch grids marked in 1/8 and 1/4 inch increments .

฿ 750 ฿ 750
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้