Class and Workshop

หลักสูตรงานควิลท์ด้วยจักรเริ่มต้น  สำหรับผู้เริ่มสนใจงานควิลท์  อยากเรียนรู้การทำงานควิลท์ตั้งแต่เริ่มต้น  ในรูปแบบของอเมริกันสไตล์ 

ชั้นเรียนเย็บต่อผ้าด้วยจักรตามหลักสูตรของญี่ปุ่น

Powered by MakeWebEasy.com