Polyester Threads

WDF-IFS704-400

฿ 160 ฿ 160

WDF-DB115-2000

ด้ายโพลีเอสเตอร์ Decobob เบอร์ 80 ยี่ห้อ Wonderfil สีน้ำตาล ความยาว 2000 เมตร

฿ 380 ฿ 380

WDF-DB115-6000

ด้ายโพลีเอสเตอร์ Decobob เบอร์ 80 ยี่ห้อ Wonderfil สีน้ำตาล ความยาว 6000 เมตร

฿ 1,020 ฿ 1,020

WDF-DB111-2000

ด้ายโพลีเอสเตอร์ Decobob เบอร์ 80 ยี่ห้อ Wonderfil สีเทาดำ ความยาว 2000 เมตร

฿ 380 ฿ 380

WDF-DB113-6000

ด้ายโพลีเอสเตอร์ Decobob เบอร์ 80 ยี่ห้อ Wonderfil สีเทา ความยาว 6000 เมตร

฿ 1,020 ฿ 1,020

WDF-DB112-2000

ด้ายโพลีเอสเตอร์ Decobob เบอร์ 80 ยี่ห้อ Wonderfil สีขาวครีม ความยาว 2000 เมตร

฿ 380 ฿ 380

WDF-DB101-6000

ด้ายโพลีเอสเตอร์ Decobob เบอร์ 80 ยี่ห้อ Wonderfil สีดำ ความยาว 6000 เมตร

฿ 1,020 ฿ 1,020

WDF-IFSPK-B010

ด้ายโพลีเอสเตอร์ InvisaFil Pack 400m x 6 หลอด ประกอบด้วยสี IFS723,IFS724,IFS725,IFS726,IFS729,IFS727

฿ 900 ฿ 900

WDF-IFSPK-B009

ด้ายโพลีเอสเตอร์ InvisaFil Pack 400m x 6 หลอด ประกอบด้วยสี IFS711,IFS722,IFS713,IFS714,IFS717,IFS719

฿ 900 ฿ 900

WDF-IFSPK-B008

ด้ายโพลีเอสเตอร์ InvisaFil Pack 400m x 6 หลอด ประกอบด้วยสี IFS707,IFS708,IFS709,IFS710,IFS720,IFS728

฿ 900 ฿ 900

WDF-IFSPK-B007

ด้ายโพลีเอสเตอร์ InvisaFil Pack 400m x 6 หลอด ประกอบด้วยสี IFS721,IFS701,IFS702,IFS703,IFS704,IFS716

฿ 900 ฿ 900

WDF-IFSPK-B006

ด้ายโพลีเอสเตอร์ InvisaFil Pack 400m x 6 หลอด ประกอบด้วยสี IFS718,IFS705,IFS706,IFS712,IFS715,IFS730

฿ 900 ฿ 900

WDF-IFSPK-B005

ด้ายโพลีเอสเตอร์ InvisaFil Pack 400m x 6 หลอด ประกอบด้วยสี IFS112,IFS114,IFS122,IFS168,IFS202,IFS308

฿ 900 ฿ 900

WDF-IFSPK-B004

ด้ายโพลีเอสเตอร์ InvisaFil Pack 400m x 6 หลอด ประกอบด้วยสี IFS101,IFS103,IFS217,IFS231,IFS517,IFS607

฿ 900 ฿ 900

WDF-IFSPK-B003

ด้ายโพลีเอสเตอร์ InvisaFil Pack 400m x 6 หลอด ประกอบด้วยสี IFS138,IFS311,IFS414,IFS605,IFS606,IFS608

฿ 900 ฿ 900

WDF-IFSPK-B002

ด้ายโพลีเอสเตอร์ InvisaFil Pack 400m x 6 หลอด ประกอบด้วยสี IFS104,IFS179,IFS401,IFS410,IFS464,IFS507

฿ 900 ฿ 900

WDF-IFSPK-B001

ด้ายโพลีเอสเตอร์ InvisaFil Pack 400m x 6 หลอด ประกอบด้วยสี IFS001,IFS320,IFS601,IFS602,IFS603,IFS604

฿ 900 ฿ 900

WDF-DB115-2000

ด้ายโพลีเอสเตอร์ Decobob เบอร์ 80 ยี่ห้อ Wonderfil สีน้ำตาลอ่อน ความยาว 2000 เมตร

฿ 380 ฿ 380

WDF-DB113-2000

ด้ายโพลีเอสเตอร์ Decobob เบอร์ 80 ยี่ห้อ Wonderfil สีเทา ความยาว 2000 เมตร

฿ 380 ฿ 380

WDF-DB101-2000

ด้ายโพลีเอสเตอร์ Decobob เบอร์ 80 ยี่ห้อ Wonderfil สีดำ ความยาว 2000 เมตร

฿ 380 ฿ 380

WDF-DB104-2000

ด้ายโพลีเอสเตอร์ Decobob เบอร์ 80 ยี่ห้อ Wonderfil สีขาว ความยาว 2000 เมตร

฿ 380 ฿ 380

WDF-IFS105-2500

ด้าย เบอร์ 100 ยี่ห้อ Wonderfil สีออฟไวท์ ความยาว 1000 เมตร

฿ 480 ฿ 480

WDF-IFS101-2500

ด้าย เบอร์ 100 ยี่ห้อ Wonderfil สีดำ ความยาว 1000 เมตร

฿ 480 ฿ 480

FUJ-497752847-239

ด้ายเย็บผ้าโพลีเอสเตอร์ เบอร์ 60

฿ 269 ฿ 269
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้